• sl05.jpg
  • sl01.jpg
  • sl03.jpg
  • sl02.jpg
  • sl04.jpg

V této části budou zveřejněny dokumenty a hlavní výstupy, které budou postupně vznikat při tvorbě dokumentu Plán udržitelné městské mobility města Děčín.

1. Vize Plánu udržitelné městské mobility (PDF; 1,6MB)

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace