• sl04.jpg
  • sl05.jpg
  • sl02.jpg
  • sl01.jpg
  • sl03.jpg

Jedná se o strategický dokument zaměřený na veškeré druhy dopravy v našem městě. Jeho hlavním cílem je vytvoření vhodných podmínek pro uspokojení potřeb mobility (pohybu) lidí a podniků po městě a jeho blízkém okolí. Zároveň je jeho snahou zlepšit úroveň životního prostředí a dopadů na bezpečnost a zdraví občanů.

Plán mobility se připravuje ve třech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení.
Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

Do příprav projektu je možné se zapojit formou vložení komentáře či námětu zde v určeném boxu. Zároveň budou v nadcházejících měsících připravena veřejná projednání, která budou přístupná i veřejnosti. Veškeré informace budou včas zveřejněny ve Zpravodaji.

DOTAZY A NÁMĚTY

  
Joomla forms builder by JoomlaShine

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace